ALKUSIVU |  DE | FI 

 

ALKUSIVU | ESITTELY | KIELET JA ERIKOISALAT | HINNAT | YHTEYSTIEDOT


Mitä kääntäminen on?


Maailmassa tunnetaan tänä päivänä yli 3000 kieltä.
Kansainvälisten suhteiden lisääntymisen myötä on myös käännösten
merkitys kasvanut merkittävästi nykymaailmassa.
Kääntäjän työn tuloksia löytyy monilla jokapäiväisen elämämme
alueilla, mm. kansainvälisissä liikesuhteissa, kulttuuri-
ja diplomaattisuhteissa, koulujen, yliopistojen ja yritysten koulutusohjelmissa sekä matkailussa. Käännökset muodostavat huomattavan osan teksteistä, joiden kanssa olemme tekemisissä päivittäin: käyttöohjeet, käsikirjat, erilaiset asiakirjat, uutiset, romaanit, filmit, lehtiartikkelit jne. Käännöksen täyttäessä tarkoituksensa emme edes miellä sitä käännökseksi.
kallio translation

Takaisin kielivalintaan

Kääntäjän työ ei ole helppoa. Kielet elävät ja muuttuvat. Uusia sanoja, sanontoja ja määrittelyjä syntyy päivittäin. Käännöstyö vaatii laajaa
ja syvällistä lähde- ja kohdekielen kielen ja kulttuurin tuntemusta sekä hyvää kohdealueen tuntemusta. Koska kukaan ei voi olla asiantuntija joka alueella, on kääntäjän työssä välttämätöntä yhteistyö muiden kääntäjien

ja erilaisten ammatti-ihmisten sekä toimeksiantajan kanssa, jotta saataisiin mahdollisimman pätevää ammattiapua epäselvissä tilanteissa. On myös tärkeää pysyä jatkuvasti ajan tasalla ja pitää huolta teknisten
apuvälineiden ja sanakirjojen ajanmukaisuudesta, jotta pystytään siirtämään alkuperäistekstin sanoma toivotulle kielelle sisällöllisesti ja tyylillisesti oikein.

Hyvän käännöksen avulla osoitat ulkomaiselle liikekumppanillesi, että hänet otetaan tosissaan heti alusta lähtien.
 

(c) 2004 by kallio translation agency