ESITTELY

 

ALKUSIVU | ESITTELY | KIELET JA ERIKOISALAT | HINNAT | YHTEYSTIEDOT


Esittely:
kallio translation

Takaisin kielivalintaan
 

FM Johanna Kallio

Virallinen kääntäjä (saksa-suomi)
Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsen

Käännöksellä ja käännöksellä on eroa!

Kaupallisten, kuten myös yksityisten, tekstiesi ja asiakirjojesi laatu vaikuttaa ratkaisevasti asemaasi kansainvälisillä markkinoilla. Lähde- ja kohdekielen ajanmukaisen kielenkäytön tuntemus, tarkka ilmaisukyky sekä ammattitermien virheetön käyttö ovat perusedellytyksiä hyvälle käännökselle. Juuri nämä ovat vahvoja puoliani. Opintoni suomalaisissa, ruotsalaisissa ja itävaltalaisissa yliopistoissa sekä monivuotinen kokemukseni näissä kolmessa maassa, modernit tekniset apuvälineet sekä jatkuva yhteistyö eri erikoisalueiden ammattilaisten ja muiden kääntäjien kanssa antavat minulle tarvittavat valmiudet myös monimutkaisten tekstien asiantuntevaan ja virheettömään kääntämiseen. On myös selvää, että täsmällisyys ja sovituissa määräajoissa pysyminen kuuluvat työtapaani. Työskentelen tarvittaessa joustavasti ja pystyn useimmiten sopeutumaan asiakkaideni aikatauluihin ja vaatimuksiin.
 

Kääntäessäni tekstejä muihin kuin omaan äidinkieleeni annan kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvan kääntäjän poikkeuk-setta oikolukea käännöksen ennen sen palauttamista. Luonnollisesti sitoudun käsit-telemään kaikkia vastaanotta-miani käännöskyselyjä ja käännettävien tekstien sisältöjä ehdottoman luottamuksellisesti.

Valmis käännös toimitetaan sinulle toivomassasi muodossa: sähköpostina, diskettinä, CD-ROM -levynä tai normaalipostina.

Huomaa myös, että voin tarjota käännöksiäni hyvin kohtuulliseen hintaan. Käännän kaikki tekstini henkilökohtaisesti ja tästä johtuen jäävät erilaiset hallinto- ja välityskulut pois.

(c) 2004 by kallio translation agency