PRESENTATION

 

STARTSIDA | PRESENTATION | SPRÅK OCH ÄMNESORÅDEN | PRISER | KONTAKT


Presentation:
kallio translation

Takaisin kielivalintaan
 

Fil.mag. Johanna Kallio

Auktoriserad translator
Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund ry

Det är skillnad på översättning och översättning!

Kvaliteten både på dina kommersiella och på dina privata översättningar påverkar avsevärt dina framgångar på den internationella marknaden.
Kunskaper om det aktuella språkbruket i käll- och målspråket, en precis uttrycksförmåga samt ett korrekt bruk av facktermer är grundförutsättningar för en bra översättning.
Precis dessa saker är mina starka sidor. Mina studier vid finska, svenska och österrikiska universitet, min mångåriga erfarenhet i dessa tre länder, moderna tekniska hjälpmedel samt ett välfungerande samarbete med personer inom olika ämnesområden och med andra översättare, har givit mig de nödvändiga färdigheterna att översätta även mycket komplicerade texter professionellt och korrekt.
Naturligtvis är det självklart för mig att leverera mitt arbete punktligt och att alltid hålla mig till avtalade tider.
 

Om jag översätter texter till andra språk än mitt modersmål blir översättningen undantagslöst korrekturläst av en översättare med målspråket som modersmål.
Självklart behandlar jag alla offertförfrågningar och översättningar absolut konfidentiellt.

Du får den färdiga översättningen levererad i önskad form: e-post, diskett, CD-ROM eller per post.

Viktigt är också att jag kan erbjuda mina översättningar till ett mycket rimligt pris. Jag översätter alla texter själv vilket innebär att alla förvaltnings- och förmedlingskostnader faller bort.

(c) 2004 by kallio translation agency