STARTSIDA

 

STARTSIDA | PRESENTATION | SPRK OCH ÄMNESORDEN | PRISER | KONTAKT


Att översätta, vad innebär det egentligen?


Så vitt man vet idag finns det mer än 3000 språk i världen.
Betydelsen av internationella förbindelser har ökat, och översättningar blir därmed allt mer nödvändiga. Vi möter resultat av översättarens arbete på alla områden inom vårt dagliga liv, t ex inom internationella, kulturella och diplomatiska relationer, utbildningsprogram vid skolor och universitet, samt inom företag och turism. Översättningar utgör en stor del av de texter vi kommer i kontakt med i vårt dagliga liv: manualer, handböcker, dokument, nyheter, filmer, romaner, tidningsartiklar och diverse olika handlingar. Om översättningen är ändamålsenlig uppfattar vi den inte ens som översättning.
Översättaren har inget lätt arbete. Språken lever och förändras. Nya ord, uttryck och definitioner uppstår varje dag. Översättningsarbetet kräver omfattande och djupa språkliga och kulturella kunskaper i käll- och målspråk, samt bra sakkännedom inom ämnesområdet i fråga.
 
kallio translation

Takaisin kielivalintaan

 Ingen kan vara expert på varje område - därför är det oerhört viktigt att en översättare har ett brett nät av samarbetspartners, såsom andra översättare och olika yrkesutövare och uppdragsgivare - för att alltid ha någon att vända sig till i problematiska situationer. Det är också mycket viktigt att översättaren utvecklar sig hela tiden, och att han eller hon ser till att alltid ha de senaste tekniska hjälpmedlen och ordböckerna till hands.
 

Endast så kan man överföra källtextens budskap till det önskade språket, både innehållsmässigt och stilistiskt korrekt.

Med en bra översättning visar du din utländska affärspartner att du tar honom på allvar - redan från första början.
 

(c) 2004 by kallio translation agency